ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

รหัสสินค้า: FAMT190203
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

  • ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชิมชาอู่หลง, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
  • ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไทจงไนท์มาเก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
  • ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟ๊ด
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
18 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ( 26 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 13,900 17,900 แสดง - 25
Sold Out
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 15,900 19,900 แสดง - 25
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 14,900 18,900 แสดง - 25
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 16,900 20,900 แสดง - 25

แพคเกจโดนใจ

ราคาคุ้มค่า

เข้าใจคนรุ่นใหม่

เปิดมุมมองใหม่

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)
ราคาเริ่มต้น 13,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน