ทัวร์จีน ฉงชิ่ง มรดกโลก ชื่อสุ่ย อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (FD)


ทัวร์จีน ฉงชิ่ง มรดกโลก ชื่อสุ่ย อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (FD)

รหัสสินค้า: FAMT190115
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง มรดกโลก ชื่อสุ่ย อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (FD)

  • ทัวร์จีน, ทัวร์ฉงชิ่ง, เที่ยว 2 มณฑล 2 มรดกโลกน้ำตกสายรุ้งชื่อสุ่ย อุทยานอู่หลง หลุมฟ้า สะพานสวรรค์
  • ฉงชิ่ง, ชื่อสุ่ย, น้ำตก 4 คูหา, เมืองโบราณปิ่งอัน, น้ำตกชื่อสุ่ย (สายรุ้ง), เมืองถู่เฉิง, เมืองโบราณเหมาไถ, พิพิธภัณฑ์เหมาไถ, อู่หลง, อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่), สะพานแก้วสวรรค์, อู่หลง, ภูเขานางฟ้า, ถนนคนเดินเจี้ยฟางเป่ย, มหาศาลาประชาคม, พิพิธภัณฑ์ซานเสีย, หงหยาต้ง
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ต.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 ( 24 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
Sold Out
30 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 19,999 24,899 แสดง - 25
6 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
8 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
13 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
15 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
20 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
22 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
27 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
29 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
Sold Out
6 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
11 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
18 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25
20 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 17,999 21,899 แสดง - 25

แพคเกจโดนใจ

ราคาคุ้มค่า

เข้าใจคนรุ่นใหม่

เปิดมุมมองใหม่

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง มรดกโลก ชื่อสุ่ย อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (FD)
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง มรดกโลก ชื่อสุ่ย อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ 6 วัน 5 คืน (FD)
ราคาเริ่มต้น 17,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมลเพื่อส่งให้เพื่อนหลานคน