แชร์หน้านี้

จิ่วจ้ายโกว 40 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 4 คืน (MU)

ทัวร์โค๊ด FAMT190144
ทัวร์จีน, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เฉิงตู, ทะเลสาบเต๋อซี, เมืองโบราณซงพาน, จิ่วจ้ายโกว (รวมรถของอุทยาน), เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว, ทะเลสาบหมีแพนด้า, ทะเลสาบไผ่ลูกศร, น้ำตกธารไข่มุก, อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง), เม้าเสี้ยน, ถนนคนเดินซุนซีลู่, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, ถนนโบราณจินหลี่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Eastern
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์จีน อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด FAMT190145
ทัวร์จีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์เฉิงตู, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
ฉงชิ่ง, เม่าเสี้ยน, อุทยานหวงหลง, ฉวนจูซื่อ, เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว, ทะเลสาบหมีแพนด้า, ทะเลสาบไผ่ลูกศร, น้ำตกธารไข่มุก, เมืองโบราณซงพาน, ทะเลสาบเตี๋ยซี, เฉิงตู, ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า, ถนนซุนซีหลู่, หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA) ไม่เข้าร้านรัฐบาล!!

ทัวร์โค๊ด FAMT190124
ทัวร์จีน, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, โชว์ทิเบต, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
สมุนไพรจีน
เฉิงตู, ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่, เมืองโบราณซงพาน, เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, ตูเจียงเยี่ยน, ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่), ถนนคนเดินชุนซีลู่, ถนนโบราณจินหลี่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air China
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 25,999 บ.

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า 5 วัน 4 คืน (3U) ไม่เข้าร้านรัฐบาล!!

ทัวร์โค๊ด FAMT190188
ทัวร์จีน, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ทัวร์หวงหลง, ทัวร์ 2 มรดกโลก
สมุนไพรจีน
เฉิงตู, ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่, เมืองโบราณซงพาน, เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน), ชวนจู่ซื่อ, อุทยานแห่งชาติหวงหลง, ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)
4 ดาว
เดินทางช่วง
21 ต.ค. - 25 ต.ค. 62
 Sichuan Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว DOUBLE จิ่วจ้ายโกว ซงผิงโกว หมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน (TG) ไม่เข้าร้านรัฐบาล!!

ทัวร์โค๊ด FAMT190254
ทัวร์จีน, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
สมุนไพรจีน
เฉิงตู, เม่าเสี้ยน, อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่), ชวนจู่ซื่อ, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน), เมืองโบราณซงพาน, ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่, ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่), วัดเหวินซู, ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่, ถนนโบราณจินหลี่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 29,999 บ.

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (3U) ไม่เข้าร้านรัฐบาล!!

ทัวร์โค๊ด FAMT190131
ทัวร์จีน, ทัวร์เฉิงตู, ทัวร์จิ่วจ้ายโกว, ชมโชว์ทิเบต, ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก
สมุนไพรจีน
เฉิงตู, ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่, เมืองโบราณซงพาน, อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน), จิ่วจ้ายโกว, อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง), ตูเจียงเยี่ยน, เฉิงตู, ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่), ถนนคนเดินชุนซีลู่, ถนนโบราณจินหลี่
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Sichuan Airlines
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 31,999 บ.

แพคเกจโดนใจ

ราคาคุ้มค่า

เข้าใจคนรุ่นใหม่

เปิดมุมมองใหม่