แชร์หน้านี้

ทัวร์ไต้หวัน 62 พีเรียด จาก 5 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด FAMT190203
ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชิมชาอู่หลง, ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์ สไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, ซีฟ๊ด
ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, หนานโถว, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไทจงไนท์มาเก็ต, ไทเป, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึก ไทเป 101, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, ถนนคนเดินซีเหมินติง, อุทยานเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดปลา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด FAMT190204
ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี, ชิมชาอู่หลง
สเต๊กจานร้อน, บุปเฟ่ต์สลัดบาร์, เมนูปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลซีฟู๊ด
หนานโถว, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินหวู่, เจียอี้, อุทยานอาลีซาน, เจ้าพ่อเสือ, สวนสนพันปี, ไทจง, ไนท์มาร์เก็ต, ร้านขนมพายสับปะรด, อุทยานเย๋หลิ่ว, ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง, อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ชอปปิ้งซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

ทัวร์โค๊ด FAMT180243
ทัวร์ไต้หวัน, ล่องเรือสุริยันจันทรา, ทำ D.I.Y พายสับปะรด, อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 แก้ว, อาหารพิเศษ เมนูดอกไม้, บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู, ไก่อบโอ่ง, อาหารทะเล, สเต็กจานร้อน ท่านละ 1 ชุด พร้อมบุฟเฟ่ต์สลัดบาร์
เมืองเถาหยวน, เมืองผูหลี่, วัดเหวินหวู่, สวนผลไม้, เมืองไถจง, เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, สวนดอกไม่ไถจง, ไทเป, เมืองเจียวซี, โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, อิสระช้อปปิ้งซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, MITSUI OUTLET PARK
3 ดาว
เดินทางช่วง
16 พ.ย. - 20 พ.ย. 62
 EVA Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยาน อาลีซาน เย๋หลิว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (TG)

ทัวร์โค๊ด FAMT190202
ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์อาลีซาน, ทัวร์เย๋หลิว, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน, ชิมชาอู่หลง, ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP, ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา, แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
สเต๊กจานร้อน, บุปเฟ่ต์สลัดบาร์, เมนูปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลซีฟู๊ด
เจียอี้, น้ำพุกลางเมือง, ตลาดกลางคืน WENHU, เขาอุทยานอาลีซาน, ศาลเจ้าพ่อเสือ, MIYAHARA ICE CREAM, ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต, หมู่บ้านสายรุ้ง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, เจียงไคเช็ค, ร้านขนมพายสับปะรด, ตึกไทเป 101, ซีเหมินติง, ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium, อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว, ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง จิ่วเฟิ่น ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 5 วัน 4 คืน (TG) ไม่เข้าร้านรัฐบาล!!

ทัวร์โค๊ด FAMT190261
ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์ไทเป, ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา, ปล่อยโคมสือเฟิน (ฟรี ค่าโคมลอย 4 ท่านต่อ 1 โคม)
ชานมไข่มุกไต้หวัน และ แซนวิช ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา ติ่นไทเฟิง
เมืองเถาหยวน, เมืองไถจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต, เมืองผูหลี่, วัดจื่อหนานกง, วัดเหวินหวู่, ฟาร์มแกะชิงจิ้ง, ไทเป, D.I.Y พายสับปะรด, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, จิ่วเฟิ่นอุทยาน, เย๋หลิ่ว, ผิงซี, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, กระเช้าเมาคง (นั่งกระเช้าไป-กลับ), ตึกไทเป101, GLORIA OUTLETS
4 ดาว
เดินทางช่วง
3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 62
 Thai Airways
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 24,999 บ.

แพคเกจโดนใจ

ราคาคุ้มค่า

เข้าใจคนรุ่นใหม่

เปิดมุมมองใหม่