แชร์หน้านี้

ทัวร์พม่า 182 พีเรียด จาก 13 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด FAMT190174
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์สิเรียม, ทัวร์ไหว้พระ 9 วัด
เป็ดปักกิ่ง, สลัดกุ้งมังกร, บุฟเฟ่ต์ชาบู
ย่างกุ้ง, เจดีย์กาบาเอ, พระพุทธรูปงาทัตจี, พระนอนเจ๊าทัตจี, เจดีย์ซูเล, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต, วัดเอ็งดอยา, วัดบารมี
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 6,299 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด FAMT190173
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี, ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน, พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
กุ้งเผา
ย่างกุ้ง, หงสาวดี, พระธาตุมุเตา, พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า), พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, ตลาดสก๊อต, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,499 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด FAMT190192
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, สักการะ ๙ สิ่งศักดิ์สิทธิ์, ร่วมทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มกับชาชูชิสุกี้หม้อไฟและซูชิสารพัดหน้าในเครือโออิชิ
ย่างกุ้ง, เจดีย์ไจ๊เข้า, เทพทันใจไจ๊เข้า, สิเรียม, เจดีย์เยเลพญา, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, เจดีย์สุเล, พระมหาเจดีย์ชเวดกอง, เจดีย์กาบาเอ, เจดีย์ไจ้กะส่าน, เจดีย์เอ่งต่อหย่า, เจดีย์เมียตซอนินเนือง, ตลาดสก็อต
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 7,900 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (SL)

ทัวร์โค๊ด FAMT190172
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี, ทัวร์สิเรียม, ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน, พักบนพระธาตุอินทร์แขวน, พัก 4 ดาว 1 คืน ที่ย่างกุ้ง, ร่วมพิธีเทอญพระธาตุ
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, กุ้งเผา, ชาบูบุฟเฟ่ต์
ย่างกุ้ง, หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระราชวังบุเรงนอง, เมืองไจ้โท, พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ), วัดไจ้คะวาย, พระธาตุมุเตา, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, พระนอนเจ๊าทัตจี, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปหงาทัตจี, เจดีย์กาบาเอ, ช้างเผือก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,800 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด FAMT190175
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี, ทัวร์สิเรียม, ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน, พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน, พัก 4 ดาว 1 คืน ที่ย่างกุ้ง, ร่วมพิธีเทอญพระธาตุ
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, กุ้งเผา, ชาบูบุฟเฟ่ต์
ย่างกุ้ง, หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระราชวังบุเรงนอง, เมืองไจ้โท, พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ), วัดไจ้คะวาย, พระธาตุมุเตา, พระนอนชเวตาเลียว, ตลาดสก๊อต, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, พระนอนตาหวาน, พระพุทธรูปหงาทัตจี, เจดีย์กาบาเอ,
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด FAMT190176
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี, ทัวร์สิเรียม, ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน, พักบนพระธาตุอินทร์แขวน, พัก SHANGRI LA 5 ดาว 1 คืน ที่ย่างกุ้ง, ร่วมพิธีเทอญพระธาตุ
สลัดกุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, กุ้งเผา, บุฟเฟ่ต์ชาบูหลากหลายเมนู, บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู้ด 5 ดาว
ย่างกุ้ง, หงสาวดี, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระราชวังบุเรงนอง, เมืองไจ้โท, พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ), วัดไจ้คะวาย, พระธาตุมุเตา, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์โบตะทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, สิเรียม, เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา, พระนอนเจ๊าทัตจี, ตลาดสก๊อต, พระพุทธรูปหงาทัตจี, เจดีย์กาบาเอ, ช้างเผือก
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์พม่า พุกาม ดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน 2 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด FAMT190191
ทัวร์พม่า, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์อมรปุระ, โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งแม่น้ำเผา
มัณฑะเลย์, พุกาม, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, เจดีย์บูพญา, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด FAMT190169
ทัวร์พม่า, ทัวร์มัณฑะเลย์, ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน, ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์, นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ
กุ้งเผา, อาหารไทยเลิศรส
มัณฑะเลย์, เมืองอังวะ, วิหารมหาอ่องมเยบองซาน, หอคอยอังวะ, วัดบากะยา, สะพานไม้อูเป่ง, วัดมหากันดายงค์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, มิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมิงกุน, เจดีย์ชิวพินมิน, ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์, วัดกุโสดอว์, พระมหามัยมุนี, พระราชวังมัณฑะเลย์, เมืองสกาย์, เจดีย์อูมินทงแส่, วัดซุนอูพอนยาชิน, เจดีย์กองมูดอว์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,999 บ.

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน 3 คืน (FD)

ทัวร์โค๊ด FAMT190189
ทัวร์พม่า, ทัวร์พุกาม, ทัวร์มัณฑะเลย์, ทัวร์มิงกุน, โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม, ล่องแม่น้ำอิระวดี, ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี
กุ้งเผาเลิศรส
มัณฑะเลย์, พุกาม, ทะเลเจดีย์, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดอนันดา, วัดมนุหา, วัดกุบยางกี, วัดติโลมินโล, วัดสัญพัญญู, วิหารธรรมยันจี, เมืองมิงกุน, หมู่บ้านมิงกุน, เจดีย์มิงกุน, ระฆังมิงกุน, พระราชวังมัณฑะเลย์, พระราชวังไม้สักชเวนานจอง, วัดกุโสดอ, อมรปุระ, สะพานไม้อูเบ็ง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (PG)

ทัวร์โค๊ด FAMT190194
ทัวร์พม่า, ทัวร์ย่างกุ้ง, ทัวร์หงสาวดี, ทัวร์พระธาตุอินทร์แขวน, พัก 5 ดาว, ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
ชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มกับชาชูชิสุกี้หม้อไฟและซูชิสารพัดหน้าในเครือโออิชิ, กุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว
ย่างกุ้ง, พระนอนตาหวาน, เจดีย์โบตาทาวน์, เทพทันใจ, เทพกระซิบ, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เมืองหงสาวดี, วัดไจ้คะวาย, เจดีย์ชเวมอดอว์, พระราชวังบุเรงนอง, เจดีย์ไจ้ปุ่น, พระนอนชเวตาเลียว, คิมปูนแค้มป์, พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึ้นพระธาตุ)
5 ดาว
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 13 โปรแกรม

แพคเกจโดนใจ

ราคาคุ้มค่า

เข้าใจคนรุ่นใหม่

เปิดมุมมองใหม่